http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765507s1.jpglink
http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/962683s2.jpglink
http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/366350s3.jpglink
http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/149738s4.jpglink
http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/438644s6.jpglink
http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/212952s7.jpglink
http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/705368s8.jpglink
http://tworczemamy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/226090s5.jpglink
Projekt Grundtvig
Projekt: Uczenie się rodziców o rozwoju wczesnodziecięcym (ECD) i edukacji wczesnodziecięcej (ECE)
Od 1 sierpnia 2009 roku Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren rozpoczął realizację dwuletniego projektu finansowanego w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga. Projekt ma charakter szkoleniowy i jest skierowany do kobiet/ matek – liderek, które  prowadzą  formalne/ nieformalne organizacje/ grupy działające na rzez rodziny, małych dzieci  oraz wzmacniają kobiety/ matki w przestrzeni społecznej. Do udziału w projekcie zaproszone zostały kobiety-liderki z kilkunastu polskich organizacji i grup nieformalnych. Instytut Małego Dziecka pełni rolę koordynatora  projektu oraz prowadzi  warsztaty  dla matek - liderek z Niemiec i Słowacji na temat modelowego i innowacyjnego podejścia IMD dotyczącego rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.

Głównymi celami  projektu są:
 • Rozwój wiedzy i wzmocnienie umiejętności uczestników projektu w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.
 • Oferowanie rodzicom z różnych krajów Unii Europejskiej możliwości wymiany pomysłów i praktyk dotyczących organizacji i funkcjonowanie Centrów Matek.
 • Dalsze upowszechnianie i transfer dobrych praktyk w sieciach partnerskich.
 • Wzmocnienie współpracy europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów między grupami tworzącymi nieformalne środowisko nauki dla osób będących w niekorzystnej sytuacji.

Projekt  jest realizowany wspólnie z  3 partnerami :
 • Stichting Nest! – Holandia, Amsterdam – jest twórcą metodologii uczenia się w obszarze inicjatyw oddolnych,
 • Mütterforum Baden-Württemberg e.V. Landesverband der Mutter- und Familienzentren – Niemcy, Stuttgart – ma doświadczenie w tworzeniu  ogólnodostępnych miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie rodzice uczą się i rozwijają
 • Unia materkych centier (UMC) – Słowacja, Bratysława – wypracowała pozytywną relację pomiędzy obszarem edukacji formalnej i nieformalnej
Projekt dla grupy polskiej proponuje  :
 • 2 wyjazdy szkoleniowe do organizacji partnerskiej z projektu (Słowacja -“Akademia praktycznego rodzicielstwa” 19- 23.11.2009r., Niemcy- „Samopomoc rodzicielska, szkolenie dot. metody wspierania liderów- 02.2011r.)
 • 2 warsztaty dla liderek prowadzone przez Marieke van Geldermalsen – Jaeckel Stichting Nest! – Holandia ( 1 warsztat- strategie samodzielnego organizowania się rodziców- 03.2010r., 2 warsztat- – budowanie sieci inicjatyw oddolnych oraz wzajemne wsparcie – 11.2010r.)
 • Wsparcie  liderów inicjatyw oddolnych w transferze wiedzy i umiejętności do swoich grup
 • Konferencję podsumowującą projekt – 05.2011r.

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren (IMD) jest organizacją pozarządową, która ponad 16 lat działa w obszarze wsparcia rozwoju i edukacji małego dziecka. W tym czasie organizacja zrealizowała kilkadziesiąt projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Misją organizacji jest budowanie kultury małego dziecka jako integralnej części demokratycznego społeczeństwa. Instytut Małego Dziecka promuje znaczenie wczesnego dzieciństwa i dobrej jakości edukacji dla rozwoju człowieka.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, socjologów, trenerów) pracuje w oparciu o autorską, innowacyjną koncepcję skoncentrowaną na perspektywie małego dziecka (Podejście IMD). Programy Instytutu kierowane są do małych dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) i ich najbliższego środowiska rodzinnego i edukacyjnego oraz wszystkich uczestników przestrzeni społecznej, w której żyją małe dzieci.
 

Przyłącz się do nas!


Spotkania

czwartki, godz. 10.30

poniedziałek, godz. 20.30
(gimnastyka)

 

Twórcze maluszki

ABC Aktywnych Bobasków

wtorki godz. 10.00

 

Spotkania mają miejsce
w salce parafialnej Kaplicy
p.w. Matki Bożej Fatimskiej
w Koziegłowach

Współpraca

Grupa dla mam Macierzanka

---

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Polecamy także

Szkoła rodzenia
im. M. Neugebauer
Szkoła rodzenia im. M. Neugebauer

Pobierz nasze logo

Ważne linki

PARAFIA
Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej
os. Leśne 5, 62-028 Koziegłowy

URZĄD GMINY
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego
os.Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

TBSy
Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy